Verdier

Respekt - Vilje - Bevegelse

Respekt
Vår lojalitet ligger hos klienten. Enhver klient har krav på full respekt for sin posisjon og sine behov i oppdraget. Ubetinget.

Vilje
Familiens Advokat har utpreget vilje til å vinne de saker som går for retten, og til å løse andre oppdrag på best mulig måte for klienten.

Bevegelse
Verden er ikke i stillstand. Det kreves bevegelse på alle områder for å være i front. Vi beveger oss.

Ring oss på telefon:
21 37 93 50
Send oss en e-post: