Vårt slagord

 

«På din side»

Vi er ikke på motpartens side, på statens eller domstolenes side. Vi er heller ikke på myndighetenes, medienes, opinionens eller vår egen side.

Vi er på din side.

Ring oss på telefon:
21 37 93 50
Send oss en e-post: