Testament

Testamentet regulerer utelukkende hva som skjer med dine eiendeler når du faller bort. Testamentet brukes til en rekke ting: Fordele formuen slik en selv vil, sikre ektefelle mot andre arvinger eller sørge for at bestemte personer arver minst mulig eller ikke noe i det hele tatt. I tillegg kan testamentet bestemme gravferd etc.

Det finnes flere typer testamenter: Vanlige testament, gjensidig testament, felles testament og såkalt arvepakt. Bruken av de ulike testamentstypene avhenger av formålet med testamentet.

I Familiens Advokat har vi solid erfaring med å sette opp testamenter og møter deg med den respekt og kunnskap du fortjener av en advokat på dette området.

I et testament kan du bl.a.

 • Utpeke bestemte arvinger
 • Begrenser livsarvinges arverett
 • Fordele gjenstander
 • Begunstige ektefelle eller samboer
 • Opprette legat eller stiftelse
 • Avgrense statens arverett
 • Holde Overformynderiet fra arv til mindreårige
 • Bestemme hva som skal skje med ditt legme
 • Fastsette bestemmelser om gravferd
 • Bestemme hvem som skal forestå arveoppgjør
 • Gi enkeltbestemmelser om hvordan arveoppgjøret skal skje
Ring oss på telefon:
21 37 93 50
Send oss en e-post: