Hverdagshelter søkes!

Vil du bli advokat eller advokatfullmektig i Familiens Advokat?

I Familiens Advokat er hver dag en viktig dag på jobben. Våre klienter kommer til oss og ber om råd i betydningsfulle saker. De kan ha behov for hjelp til å sikre retten til å ha barna hos seg, ikke miste omsorgen til barnevernet eller til å kreve inn store økonomiske krav ifm arv, skilsmisse, boligtvister mv.

Hver dag du går på jobb i Familiens Advokat har du en mulighet til å være en hverdagshelt for ett av disse menneskene. Ved å ta sakene på alvor, yte god service, gi gode juridiske råd og skape resultater blir du en ekte helt.

I motsetning til hva mange tror, kan arbeid med familie-, arv- og boligsaker by på komplekse juridiske utfordringer som omfatter bruk av alle de vanskelige temaene i formueretten herunder statisk og dynamisk tingsrett, panterett, kontraktsrett mv., offentlig rett som skatte- og forvaltningsrett og ikke minst komplekse prosedyrespørsmål, særlig i barnevernsaker. De juridiske utfordringene er mange og det du har lest om til eksamen vil sjelden være tilstrekkelig til å løse ekte saker i det virkelige liv.

Nye advokatfullmektiger får normalt raskt prøve sine egne saker for retten. En stilling som advokatfullmektig i Familiens Advokat  passer derfor perfekt som inngangsport for den som kunne tenke seg å arbeide som advokat, og som synes det virker mer spennende å jobbe med mennesker enn med selskaper.

I vårt firma øves du opp i rollen som ekte advokat, og ikke saksbehandler i et forsikringsselskap. Det betyr at du får en helt annen rolle og ansvar i forhold til å følge om våre klienter - og sørge for - at vedkommende ikke bare har rett, men også får rett.

Arbeidet som advokatfullmektig i Familiens Advokat kan være svært utfordrende. Du vil møte klienter som trenger hjelp med det viktigste i livet deres - familiene deres - og pengene deres. Du vil møte motparter - ikke minst det offentlige - som står svært hardt på sine krav og bruker de triks som er mulig for å vinne frem med sin sak.

I regler for god advokatskikk pkt. 4.1 kan man lese følgende :

"Advokaten skal ... forsvare sin klients interesser ærlig, uten frykt og uten hensyn til egne interesser eller konsekvenser for seg eller andre.  Advokaten har både rett og plikt til å utøve kritikk av retten i en sømmelig form."

Det stilles altså tøffe krav til advokaten og yrket passer ikke den forsiktige og konfliktskye person.

I Familiens Advokat vil du møte engasjerte arbeidskolleger som tar jussen, men også enkeltemennesket på alvor, uavhengig av sosiale eller andre skillelinjer. Du vil møte mennesker som ønsker å være hverdagshelter på lik linje med deg selv og som synes det er gøy med de utfordringer advokatyrket har å by på, og som liker å ha det artig på jobben - for det har vi!. Derfor må du selv være engasjert i jussen og like å jobbe med mennesker, men du må også ha komersiell legning.

I tillegg til juridisk fagbakgrunn, ser vi viktigheten av annen kompetanse som personlig driv, uredd opptreden, ryddighet, troverdighet og relasjonsbyggende egenskaper.

Når arbeidsdagen er over i Familiens Advokat, kan du være trygg på at du har hatt en spennende dag fylt med utfordringer, nettopp det du ønsket og håpet på da du startet studiet. Du har fått være med på å behandlet viktige saker for enkeltmennesket, fått tatt i bruk all din jurdiske kunnskap - og - på de gode dagene - vunnet frem i større eller mindre saker - eller simpelthen gjort et menneske veldig fornøyd!

Familiens Advokat søker derfor etter deg som er en blid, engasjert og uredd jurist, som liker store utfordringer, innehar stor arbeidskapasitet og som gjerne er opptatt av moderne forretningsdrift.

Velkommen til oss!

Spørsmål om stilling som advokat/advokatfullmektig kan sendes til muligheterALFAKRØLLfadvokat.no. For stilling som advokat kreves at kandidaten tilfredsstiller lovens vilkår. Medlemskap i Den Norske Advokatforeningen er en betingelser.

 

Ring oss på telefon:
21 37 93 50
Send oss en e-post: