Samboeroppgjør

Samboeroppgjør kan bli svært komplisert. Godt da, å ha en advokat som kjenner reglene.

En  forslitt frase, som er ofte brukt på samboeroppgjør, et at hver av partene tar med seg det de eier etter samlivsbrudd. Det er for så vidt riktig, men hvem eier hva? Rettsreglene for samboeroppgjør, gir for mange uante resultater. Det er ikke nødvendigvis slik at den registrerte eier, regnes om den formelle eier, eller at den som har betalt, alene skal beholde det kjøpte.

Reglene for avtalt sameie, og sameie stiftet ved direkte eller indirekte ervervsbidrag (nedbetaling av lån, egeninnsats, betaling av forbruksutgifter, husarbeid, barnepass m.v.) er viktige for samboende og sikrer rettighetene også til den som ikke utad fremtrer som eier. Reglene gjelder for alle formuesgoder: Huset, hytte, biler, innbo, bankkonti etc.

Og du - ikke glem evt vederlagskrav og mellomoppgjøret da.

Ta kontakt - så hjelper vi deg med oppgjøret!

Ring oss på telefon:
21 37 93 50
Send oss en e-post: