Samboeravtale

Mange lurer på om de trenger advokat til å sette opp samboeravtale. For annet enn de helt enkle forhold er svaret et rungende - ja! Og gjør det nå - ellers har det en tendens til å trekke ut og ikke bli noe av. Så er det for sent...

For mange er det viktigst å regulere eierforhold til bolig, hytte og andre større ting. Særlig vanskelig synes mange det er hvor den ene eier boligen som brukes felles. Skal den andre kjøpe seg inn, eller hvordan sikre seg på annen måte?

Vi har løsninger på disse og andre spørsmål, herunder uskifte og forsikring.

En god samboeravtale gir tygghet og forutsigbarhet for partene og evt . for deres barn og kan bl.a. inneholde bestemmelser om:

  • Hvem som skal eie hva.
  • Inntreden i den annens eiendeler.
  • Fordeling av gjeld.
  • Fordeling av daglige utgifter.
  • Forsørgelsesansvar ved sykdom.
  • Å holde den andre forsikret eller pensjonert.
  • Hvem som skal overta eiendeler på "skifte".
  • Beskrivelse av hvordan oppgjøret skal foregå.
  • Avklaring i forhold til særkullsbarn
Ring oss på telefon:
21 37 93 50
Send oss en e-post: