Personskade

Når du eller dine nærmeste har blitt utsatt for en personskade kan du ha krav på erstatning. Utfordringene i slike saker er ofte todelte. For det første er det spørsmål om en har krav på erstatning (ansvarsspørsmål). For det annet oppstår ofte spørsmål knyttet til hvor mye erstatning en skal ha (utmåling). Sakene kan være komplekse og det er lett å trå feil. Våre advokater har kompetanse på alle disse områdene ved ulike former for personskadesaker.

Advokat  Arhaug (Møterett for Høyesterett) leder arbeidet med personskader. Arhaug har over 10 års erfaring fra forsikringsbransjen før han nå har arbeidet i over 10 år som advokat på fagfeltet. Han har blant annet ført flere saker i Høyesterett.

Vi bistår blant annet med saker om:
- Yrkesskadeerstatning
- Personskade etter trafikkulykker og andre ulykker
- Pasientskadesaker
- Voldsoffererstatning
- Erstatning fra ulike kompensasjonsordninger

I de fleste personskadesaker betales advokatutgiftene av den ansvarlige. Om disse ikke betaler alt, vil størstedelen av advokatutgifter kunne dekkes gjennom rettshjelpsforsikring eller fri rettshjelp. Dette undersøker vi for deg slik at du skal ha kontroll på eventuelle advokatutgifter.

Ta kontakt for en gratis førstegangssamtale om du har spørsmål.

Ring oss på telefon:
21 37 93 50
Send oss en e-post: