Advokatfirma

På din side!

Hvor skal barna feire - tips til sommerferien


Vi blir ofte kontaktet av foreldre i forkant av sommerferien med spørsmål om bistand og tips i forbindelse med deling av ferie. I en tid hvor det er mye å tenke på kan en slik konflikt bli en stor belastning for barna som står i en uavklart situasjon. Vårt tips er: Sørg for å ha en klar skriftlig avtale, gjerne på e-post eller melding, som regulerer deling av sommerferien. 

Dersom dere ikke blir enige om en avtale. Ta kontakt med en advokat som har trening og erfaring i å utforme avtaler som passer med ditt behov.

 

Om avtalens innhold:

  • Har dere avtalt «vanlig samværsrett» betyr det at barnet skal feire annenhver høst- vinter-, jule- og påskeferie hos deg.
  • Noen velger å løse det slik at den ene forelderen har barna hele juleferien det ene året også at man bytter neste år.
  • En annen løsning som etter vår erfaring fungerer godt, er at man deler juleferien i to. Barna tilbringer da første delen av juleferien, inkludert julaften, hos en forelder. Så bytter man i romjula og barnet får tilbringe siste delen, inkludert nyttårsaften, med den andre forelderen.
  • Det er vanlig å bytte om fra år til år, slik at den som har samvær julaften det ene året har nyttårsaften året etter.
  • For å unngå konflikt kan det avtales både når og hvor bytte skal finne sted. Både dato, klokkeslett og sted for bytte kan være aktuelt og er helt opp til dere.
  • Det kan være smart å skrive i avtalen når ferien starter og slutter. Som oftest vil det avtales at ferien starter siste skoledag før ferien og avsluttes første skoledag etter ferien.

Ta gjerne kontakt med oss om du ønsker en rådgivning i jula.

Vi holder åpent fra 08.00 – 16.00 frem til 21.12.18. Vi holder også åpent fra 08.00 – 16-00 den 27.12.18 og 28.12.18.

Med et ønske om en god jul fra Familiens Advokat!

Familiens Advokats lokaler i C. J. Hambros plass 5, Oslo, er for tiden stengt grunnet varme og dårlig luft. Til tross for gjentatte reklamasjoner fra i år og tidligere år, opplever vi dessverre at problemet ikke blir løst av vår husleiepartner Thongård AS.

Takket være sporty medarbeidere, holder vi imidlertid fremdeles hodet over vannet.

Vi blir ofte kontaktet av foreldre i forkant av sommerferien med spørsmål om bistand og tips i forbindelse med deling av ferie. I en tid hvor det er mye å tenke på kan en slik konflikt bli en stor belastning for barna som står i en uavklart situasjon. Vårt tips er: Sørg for å ha en klar skriftlig avtale, gjerne på e-post eller melding, som regulerer deling av sommerferien. 

Dersom dere ikke blir enige om en avtale. Ta kontakt med en advokat som har trening og erfaring i å utforme avtaler som passer med ditt behov.

Høy konflikt, rusmisbruk, kriminalitet  og grove beskyldninger om overgrep kan gjøre det hensiktsmessig og ønskelig med tilsyn under samvær mellom barn og forelder. Tilsyn kan ordnes privat, og i noen tilfelle i offentlig regi. Benedicte Wilhelmsen, som i 2016-2017 var ansatt som studentsekretær, og høsten 2017 var ansatt som stipendiat i Familiens Advokat, har skrevet masteroppgave om domstolenes praksis med offentlig tilsyn etter barneloven § 43a.

Advokatfullmektig Estée Haugen Emami hos Familiens Advokat har over en lengre periode bistått en far som har blitt nektet kontakt med sitt seks år gamle barn. Far er under legemiddelassistert rehabilitering (LAR). Nylig ble hans lange kamp kronet med seier!

Hva skjer med boligen din om du havner på sykehjem og blir ute av stand til å ta vare på deg selv? Svaret er at staten ved Fylkesmannen tar over, selger og setter pengene på sperret konto til du dør. Rentene på beløpet tilfaller kommunen. Ved å skrive fremtidsfullmakt kan du forhindre en slik løsning.

Menn vinner frem i over halvparten av alle barnefordelingssaker, og kan tall tyde på at far ivaretar barna best når det er konflikt mellom foreldrene i en barnefordelingssak?

Det finnes ingen egen samboerlov som regulerer forholdet mellom samboere eller hvordan et samboeroppgjør skal foretas. Rettstilstanden for samboere er usikker og det vil i alle tilfeller være behov for å lage en samboeravtale.

Arveoppgjøret kan være komplisert og belastende, men det er mulig å få god hjelp. Se denne videoen med vårt stjerneskudd advokatfullmektig Åsa Sellevoll Hebnes.

Staten skal betale for den sakksyndige i foreldretvister hvor det er påstand om vold, seksuelle overgrep, rus eller psykiske lidelser. Det er en god nyhet for barna, og for foreldrene som blir utsatt for slike påstander, ettersom utgiftene til sakkyndige kan bli svært høye. Erfaringen viser at domstolene betaler for sakkyndig også i andre saker.

Ring oss på telefon:
21 37 93 50
Send oss en e-post: