Når trenger du advokat?

Vi anbefaler at du tar kontakt med advokat når

- du som arving verken har tid, lyst eller overskudd til å gjennomføre oppgjøret
- du synes arveoppgjøret blir komplisert med utregninger og skjeamer som skal fylles ut
- du ønsker en kontroll på at arven er riktigt fordelt
- avdøde hadde særkullsbarn eller satt i uskifte
- det er flere eller ukjente arvinger
- det er konflikter eller spenninger mellom arvingene
- avdøde har skrevet testament
- boet inneholder store og/eller kompliserte verdier
- det er mistanke om skjulte verdier i boet
- avdøde hadde tilknytning til utlandet (internasjonale forhold)
- avøde hadde næringsvirksomhet

 

 

Ring oss på telefon:
21 37 93 50
Send oss en e-post: