Misjon

Familiens Advokat er til for at du skal få


- løst en konflikt du har havnet i.
- løst problemer ift. offentlige myndigheter som byggemyndigheter, helsemyndigheter, familiemyndigheter eller andre myndigheter.
- lagd avtaler, testamenter, ektepakter og andre dokumenter som sikrer dine verdier, gir deg trygghet og forebygger konflikter.
- svar på juridiske spørsmål du måtte ha.

Ring oss på telefon:
21 37 93 50
Send oss en e-post: