Menneskene

Advokat Svein Engebretsen, partner

Kompetanseområder:
Svein Engebretsen jobber mest med familie-, arv- og skifte, barnevern og eiendom/kjøpstvister. Engebretsen har omfattende prosedyreerfaring og tar saker over hele landet. Engebretsen er ansvarlig advokat for alle saker i Familiens Advokat.

Tidligere arbeidserfaring

2006 - Familiens Advokat
2003-2006 Direktør Forbrukertvistutvalget og Markedsrådet
2000-2003 Advokat/ Advokatfullmektig i KPMG
1998-2000 Kontraktsansvarlig Columbus IT Partner

Telefon: 21 38 61 16
Mobil: 951 95 847
E-post: svein@fadvokat.no

 

Advokat Jan Arhaug, møterett for Høyesterett

Kompetanseområder:
Arhaug arbeider hovedsaklig med erstatning- og forsikringsrett, herunder personskader og profesjonsansvar. Han har også lang erfaring med kontraktsrettslige spørsmål, og har spesialkompetanse i saker om støy og andre saker knyttet til fast eiendom og naboforhold. Arhaug har lang prosedyreerfaring. Han har møterett for Norges Høyesterett fra 2014.

Arbeidserfaring:
2007 -   Egen advokatvirksomhet
2006 – 2007  Advokatfullmektig, Westby, King & Co
2004 – 2005  Selvstendig konsulentvirksomhet
2001 – 2003 Forsikringsmegler, Mercer
1996 – 2001 Produktsjef, Norske Liv
1995 – 1996 Skadeoppgjør, Aon Grieg
1994 – 1995 Førstekonsulent, juridisk kontor i Forsvaret
1993 – 1994 Lærer i juridiske fag, Merkantilt Institutt

Utvalgte prosjekter:
I perioden han arbeidet i forsikringsbransjen ledet Arhaug arbeidet med utviklingen av nye produkter til private og bedrifter. Han hadde ansvar for store kunder som CCR, BKK, Akershus Fylkeskommune og Norges Bank med flere.

I perioden fra 2007 har han vært prosessfullmektig i mange rettssaker, også på ”upløyd mark” hvor lagmannsrettene og Høyesterett har måttet ta stilling til prinsipielle spørsmål om enkeltpersoners rettigheter.

Utdannelse & godkjenninger:
2014 Møterett for Høyesterett
2012 Utdannelse i akustikk
2009 Godkjent advokatmekler
2004 Godkjent forsikringsmegler
1993 Juridisk embedseksamen med 2 spesialfag

Telefon: 21 37 93 50
Mobil: 94 35 33 31
E-post: jan.arhaug@jkma.no

 

Advokat Estee Haugen Emami 

Kompetanseområder:
Emami jobber hovedsakelig innenfor områdene barnefordeling og barnevern. Hun har skrevet masteroppgave om partsrettigheter i barnevernssaker ved Universitetet i Oslo i 2014.

Emami har allerede rukket å opparbeide seg solid prosedyreerfaring innenfor områdene barnefordeling og barnevern. Hun har oppnådd svært gode resultater i flere saker innenfor begge områder.

Resultater i utvalgte saker:
Emami har bistått flere fedre i saker mot kommunen med gode resultater. Hun har blant annet vunnet over kommunen i saker om omsorgsovertakelse. I en av sakene for fylkesnemnda anførte kommunen, ved barneverntjenesten, at far, som var alene med sønnen ikke hadde tilstrekkelig omsorgskompetanse. Emami og far beviste for fylkesnemnda at fars omsorgskompetanse var god, og barnet forble dermed hos sin far.

Emami har også bistått flere fedre i saker som har omhandlet både barnefordeling og barnevern. Dette er saker hvor mor har hatt omsorgen og kommunen ønsker å plassere barnet under kommunens omsorg. I en av sakene bistod Emami en far som ønsket barnet plassert i fosterhjem hos seg etter barnevernloven, noe kommunen var uenig i. Faren i saken ønsket også omsorgen for barnet etter barneloven. Resultatet i saken om plassering etter barnevernloven ble at far fikk dom i tingretten på at barnet skulle plasseres hos han. Han fikk også dom i tingretten i sak etter barneloven som stadfestet at han skulle ha omsorgen for barnet, og ikke mor.

Emami har bistått foreldre til å utforme og bli enige om en oversiktlig samværsavtale dem i mellom.

Hun har også bistått og prosedert flere saker for mødre som har hatt delt foreldreansvar med barnas far. Av diverse årsaker har mødrene ønsket dom på at de skal ha foreldreansvaret alene. I alle sakene har mor vunnet frem.

Arbeidserfaring:
2017 – Advokat                                                                     2014 - 2017 Advokatfullmektig for Familiens Advokat

Utdannelse:
2014 Master i rettsvitenskap fra Universitetet i Oslo

Telefon: 21 37 93 53
Mobil: 930 22 354
E-post: ehe@fadvokat.no

 

 

 

 

Ring oss på telefon:
21 37 93 50
Send oss en e-post: