Hva kan vi hjelpe deg med?

Familens Advokat kan hjelpe deg med alt som gjelder barnefordelingssaker, eller foreldretvister som det også kalles. Blant annet tilbyr vi:

  • Rådgivningstimer hvor vi går igjennom din rettighetsstiling og muligheter i forhold til en pågeående sak eller f.eks. et mulig samlivsbrudd.
  • Utredning av større eller mindre spørsmål i forbindelse med din sak.
  • Bistand til korrespondanse og forhandlinger med den andre forelderen/omsorgsperson om foreldreanvsar, fast bosted og samvær.
  • Mekling i saker hvor foreldrene ønsker hjelp fra en advokat til å komme frem til en løsning.
  • Hjelp til å fremme sak for retten til såkalt "utvidet mekling" etter "Follo-modellen".
  • Bistand i ordinær rettssak for tingretten, lagmannsretten eller Høyesterett.

 

 

Ring oss på telefon:
21 37 93 50
Send oss en e-post: