Forsikring

De fleste av oss har forsikringer på ulike områder, enten gjennom private forsikringsavtaler eller i regi av arbeidsgiver. Når en skade skjer vil det dessverre i noen tilfeller oppstå uenighet mellom deg som forsikringstaker og ditt selskap. Vi har mye kompetanse i slike saker, blant annet en advokat som tidligere har arbeidet i forsikringsbransjen. I de aller fleste tilfeller blir alt eller storparten av advokatutgiftene dekket av forsikring. Dette undersøker vi for deg innledningsvis i saken slik at du har oversikt over eventuelle kostnader.

Vi bistår blant annet med saker om:
- Forsikringsoppgjør etter innbrudd
- Forsikringsavslag med beskyldinger om svik
- Alle former for personforsikringer (yrkesskade, uføreforsikringer mv)
- Andre saker om skade på ting eller fast eiendom

Ta kontakt for en gratis førstegangssamtale om du har spørsmål.

Ring oss på telefon:
21 37 93 50
Send oss en e-post: