Kjøpsrett

Større forbruksvarer er ofte kilde til tvistemål. Vi har et system der det er enkelt for deg å vurdere dine rettigheter, og om du bør gå til sak.

I 70% av sakene som kommer inn ved Forbrukertvistutvalget, vinner klageren frem. Våre erfaring er at altfor få benytter seg av klagemulighetene. Dette gjelder større forbruksvarer som bil, båt, traktor, motorsykkel, campingvogn m.m.

Advokat Svein Engebretsen har vært direktør for Forbrukertvistutvalget og har god erfaring i slik saker.

Les mer om forbrukersaker på www.forbrukertvistutvalget.no.

Ring oss på telefon:
21 37 93 50
Send oss en e-post: