Skilsmisse/samboeroppg.

Ved brudd i familierelasjoner er det om å gjøre komme frem til gode løsninger økonomisk og avtaler som er til beste for barna.

En stor del av de saker vi påtar oss er innenfor familieretten. Vi kjenner dine problemstillinger og kan gi deg voksne råd på utfordringer som ikke alltid har en juridiske løsning.

Vi bistår i økonomiske oppgjør ved skilsmisse og i samboeroppgjør, og ved fastsettelse av foreldreansvar, fast bosted og samvær for barn. Vi tilbyr både rådgivning og prosedyre. Familiens Advokat møter jevnlig i retten til "utvidet mekling" i barnesaker.

For oss er det viktig at familiesakene  følges tett opp, med hurtighet og på en måte som gjøre våre kunder trygge og fornøyde.

Ring oss på telefon:
21 37 93 50
Send oss en e-post: