Ektepakt

En ektepakt regulerer hvem av ektefelle som skal eie hva, og hva som skal skje med partenes eiendeler og gjeld ved samlivsbrudd, og til en viss grad, ved død.

Ektepakt blir benyttet for å skape forutsigbarhet om det økonomiske oppgjøret ved skilsmisse og død. Både ektefeller med og uten særkullsbarn velger i dag å tegne ektepakt. Næringsdrivende benytter ektepakt for beskytte familien mot økonomisk risiko.

Ektepakt/særeie kan gi den løsningen dere ønsker, men ikke alltid:

  • Mange vet ikke at ektefellen arver 1/4 av særeie ved død.
  • Næringsdrivende behøver ikke "sette boligen på kona" ved særeie, for å holde verdier unna kreditorer. Det kan vise seg å bli veldig dyrt.

Familiens Advokat kjenner dine utfordringer og kan gi solid rådgivning både for private og næringsdrivende. Vi ønsker deg velkommen til grundig rådgivning på området.

Ektepakt forbindes ofte med særeie, men kan brukes til langt mer enn det. Ved ektepakt kan man bl.a

  • raskt eller gradvis overføre eiendom til den andre ektefellen.
  • bestemme at særeie eller skjevdelingsmidler skal deles ved død
  • fastsette av gjenlevende ektefelle skal kunne overta særeie på uskifte
  • beskrive deling av gjeld
  • bestemme at særeie skal bli felleseie
  • sikre familien mot økonomisk risiko i næringsvirksomhet
Ring oss på telefon:
21 37 93 50
Send oss en e-post: