Eiendom

Har du gjort et uheldig kjøp, og ønsker å vite hva som er dine rettigheter? Har du andre spørsmål knyttet til eiendom?

Vi fører saker mot forsikringsselskaper, privatpersoner, byggherrer, meglere, takstmenn etc ved mangler ved bolig. Vi forvarer også selgere som har fått krav mot seg.

Familiens Advokat bistår også ved tvist om fast eiendoms rettsforhold som grensetvister, rettighetstvister, tinglysningsfeil m.m.

Ta kontakt i dag!

Ring oss på telefon:
21 37 93 50
Send oss en e-post: