Arveoppgjør i flere land

Hvis avdøde er bosatt i et annet land når vedkommende dør skal arven fordeles etter bostedslandets regler. Det gjelder selv om det for eksempel er opprettet testament i Norge. Hadde avdøde ektefelle, og de giftet seg i et tredje land, tas også reglene for oppgjør mellom ektefeller etter dette landet i bruk.

Eksempelet ovenfor er hentet fra virkeligheten. Internasjonale arveoppgjør blir mer og mer vanlig ettersom folk finner seg ektefelle/ samboer over landegrensene. I slike oppgjør trenger arvingene nesten alltid en form for bistand fra advokat.

Familiens Advokat bistår ofte i arveoppgjør av internasjonal karakter. Vi har advokatkontakter i flere land for å kunne besørge et smidig oppgjør.

Ring oss på telefon:
21 37 93 50
Send oss en e-post: